Sultans Tankar – ångra

Visst kan jag ångra dumma och oförståndiga saker jag gjort eller sagt, inget tu tal om det, men jag har också lärt mig att det jag kommer att ångra mest, är det jag längtade efter, drömde om, och aldrig gjorde. Vad längtar du efter eller drömmer du om?

Sultans Tankar – Andlighet kan yttra sig på många sätt

Ditt hjärta strålar av ljus när du är grundad i ditt rätta jag. Andra människor känner främst detta via de energier som integreras med dem. Det är inte alltid de är medvetna om ljuset/energierna men de kan känna sig nöjda, glada och hoppfulla efter kontakt. De ger själva då tillbaka sitt eget ljus till dig. A ”win, win situation”. Gläns med värdighet, tacka för gåvan, glöm inte att du är en kanal för den universiella kärleken. 

Sultans Tankar – hur och vem är jag och vem vill jag vara?

För att uppnå goda relationer till andra människor, och till mig själv, måste jag lära känna mig själv först. Vem är jag? Hur reagerar jag i och på olika situationer? Varför reagerar jag? Vilka försvarsmekanismer har jag lagt mig till med för skydda mig själv? När använder jag dem och hur fungerar de? Hindrar de mig? Vad är jag rädd för? Vad längtar jag efter? Vilka är mina goda egenskaper? Vilka är mina fel och brister? Älskar jag mig själv? Hur yttrar sig mitt självförtroende? Hur stark är min självkänsla? Är jag den jag vill vara? Vem vill jag egentligen vara? I vilka situationer med andra tappar jag kontrollen? Vad vill jag innerst inne göra? Vad vill jag förändra? Vad vill jag behålla? Vad hindrar mig i mitt liv? Vad är viktigast i mitt liv? Lever jag det liv jag innerst inne vill osv…

Consilior Sultan – Svartsjuka, brist på tillit. https://m.facebook.com/consiliorsultan/

Svartsjuka har ofta sin grund i dålig självkänsla, dvs att inte älska sig själv för den man är. Omedvetna tankegångar kan t ex vara: Om jag inte älskar mig själv hur kan jag då tro att någon annan kan älska mig? Om andra människor brustit i sina ord och handlingar mot mig så, kan jag ha svårt att lita på andra. Brist på tillit kan jag själv ha bidragit till genom att inte vara ärlig mot mig själv, genom att gång på gång svika mig själv när det kommer till mina relationer med andra människor. Att t ex säga ja när jag inte vill, att låta andra styra och kontrollera mig.

Lösningen är att bli medveten, att kartlägga hur jag fungerar, att bestämma mig för hur jag vill vara, att disciplinera mig och öva på att känna in mina känslor, att bejaka mig själv, vara ärlig och sist men inte minst, lära mig att älska mig själv för den jag innerst inne är. 

Sultans Tankar 🌹

https://m.facebook.com/consiliorsultan/