Eternal spirit – en evig själ

Var och en har rätten att tror på precis de som den önskar, men jag tror på reincarnation (re in carne – åter i kött – åter i en kropp). Jag har fått många bevis i detta liv. Därför är jag övertygad. 🙏🌹🙏

Everyone has the right to believe in exactly what they want, but I believe in reincarnation (re in carne – back into flesh). I have received many proofs in this life. Therefore I am convinced.

Sultans Tanke 2021 – ålder

Jag känner mig både priviligerade och tacksam. Min ålder ökar för varje dag som går men mitt hjärta och min själ förblir ungt.

I am very privileged and grateful, my age increases every day but my heart and spirit stays young. 🙏🏼🦋🌹🙏🏼