Sultans Tankar 2013 – Livskvalité

Livskvalité är för mig, glädje över livet, att jag har djupa och fina relationer med andra, att jag själv fått välja hur jag vill att mitt liv ska levas, att jag får ge och ta emot kärlek, att jag får skratta, känna glädje och förväntan, vara människa och älskad trots min fel och brister. Att jag är nyfiken och vill pröva på nytt, att jag är frisk och kry och orkar göra allt som jag drömmer om och att jag i det lilla får bidra till en bättre värld .

Life quality for me is, joy over life, deep and kind relationships with others, the possibility to live my life the way I choose, that I can give and receive love, that I can laugh, feel joy and hope, be loved despite my mistakes and flaws. That I am curious and dare to try new things, that I am healthy and brave enough do the things I dream off and that I in some way can contribute to a better world.

Sultans Tanke – att hata

Att hata tär på själen. Den liksom skrumpnar ihop. Diskutera, debattera, ha olika åsikter tom att bli arg och irriterad är okej så länge det inte övergår till att känna hat och vara pur elak. Vi råkar alla ut för det men det gäller att inte bli som vissa som bara sprider hat och elakheter, och som i sin tur drar med sig likasinnade. Ibland tänker jag ”undrar om den personen skulle våga säga samma sak irl, ansikte till ansikte. Tror inte det. Det är skillnad. Vad tror du?