Kärlek-Änglar

Genom kärlek vinner du dina vingar
 
När hjärtat lyssnar, sjunger änglarna
 
Om det finns något som öppnar själen för änglarnas besök, och stöter undan det onda, så är det mänsklig kärlek
 
Vissa människor drömmer om änglar, jag höll en i mina armar
 

Människor på vår väg…

Vi kan vara övertygade om de människor som fått en plats i vårt liv, fått det med avsikt. Vi är lika mycket värda som de, och de som vi. Vi behöver det som de har att ge oss och de behöver det som vi ger dem
 
 
"Idag" är jag glad, lycklig, förväntansfull, nyfiken och modig. Livets hemligheter uppenbaras för mig när jag är öppen för de människor som korsar min väg. Jag ska spana efter dem, de har något att ge mig och jag dem.
 
 
 
 

Barn är så underbara…

(Written by kids)

 
 
HOW DO YOU DECIDE WHO TO MARRY?
 
(1) You got to find somebody who likes the same stuff. Like, if you like
sports, she should like it that you like sports, and she should keep the
chips and dip coming.
Alan, age 10
 
(2) No person really decides before they grow up who they’re going to
marry. God decides it all way before, and you get to find out later who
you’re stuck with.
 –
Kristen, age 10
 
WHAT IS THE RIGHT AGE TO GET MARRIED?
 
(1) Twenty-three is the best age because you know the person FOREVER
by then.
 –
Camille, age 10
 
 
(2) No age is good to get married at. You got to be a fool to get
married.
 –
Freddie, age 6 (very wise for his age)
 
HOW CAN A STRANGER TELL IF TWO PEOPLE ARE MARRIED?
 
(1) You might have to guess, based on whether they seem to be
yelling at the same kids.
 – Derrick, age 8
 
WHAT DO YOU THINK YOUR MUM AND DAD HAVE IN COMMON?
 
(1) Both don’t want any more kids.
Lori, age 8
 
 
WHAT DO MOST PEOPLE DO ON A DATE?
 
 (1) Dates are for having fun, and people should use them to get to know
each other. Even boys have something to say if you listen long enough.
 – Lynnette, age 8 (isn’t she a treasure)
 
(2) On the first date, they just tell each other lies and that usually
gets them interested enough to go for a second date.
 –
Martin, age 10 (wise way beyond his years!)
 
WHAT WOULD YOU DO ON A FIRST DATE THAT WAS TURNING SOUR?
 
(1) I’d run home and play dead. The next day I would call all the newspapers and make
sure they wrote about me in all the dead columns.
 –
Craig, age 9
 
 
WHEN IS IT OKAY TO KISS SOMEONE?
 
(1) When they’re rich.
Pam, age 7 (trainee gold-digger)
 
(2) The law says you have to be eighteen, so I wouldn’t want to mess
with that.
Curt, age 7
 
(3) The rule goes like this: If you kiss someone, then you should
marry them and have kids with them. It’s the right thing to do.
 –
Howard, age 8 (he’ll learn)
 
IS IT BETTER TO BE SINGLE OR MARRIED?
 
(1) It’s better for girls to be single but not for boys. Boys need
someone to clean up after them.
Anita, age 9 (bless you child)
 
HOW WOULD THE WORLD BE DIFFERENT IF PEOPLE DIDN’T GET MARRIED?
 
(1) There sure would be a lot of kids to explain, wouldn’t there?
 –
Kelvin, age 8
 
 
And the #1 Favourite is……..
 
HOW WOULD YOU MAKE A MARRIAGE WORK?
 
(1) Tell your wife that she looks pretty, even if she looks like a truck.
 – Ricky, age 10

Bön som räddade mig en gång i tiden…

Fotspår     

En natt hade jag en dröm. Jag drömde att jag gick längs en strand tillsammans med Gud.

På himlen trädde bilder ur mitt liv fram. På varje bild såg jag två par fotspår i sanden; Ett par var mina och det andra Guds.

När den sista bilden syntes såg jag tillbaka på fotspåren. Jag upptäckte då att många gånger under mitt liv fanns endast ett par fotspår. Jag såg också att detta var under de mest ensamma och svåra stunderna i mitt liv.

Detta bekymrade mig mycket och jag frågade Gud om detta."Gud, du sa när jag en gång bestämde mig för att följa dig, att du skulle gå med mig hela vägen. Men jag ser att under de svåraste tiderna i mitt liv finns det bara ett par fotspår……Jag förstår inte varför du lämnade mig när jag behövde dig som mest"

Gud svarade:"Mitt kära barn. Jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig. Under tider av svårigheter och prövningar. När du såg bara ett par fotspår – då bar jag dig".