Gissningslekar

"Låt dina ord vara oklanderliga. Det är det första beslutet du måste fatta om du vill bli fri, om du vill bli lycklig, om du vill komma högre än den lägsta existensnivån"
Don Miguel Ruiz
 
Får du ibland känslan av att andra ljuger, även när de egentligen inte behöver? Har du någon gång kommit på dig själv med att gissa vad någon verkligen gjorde, när de just sagt vad de ville att du skulle tro att de gjorde? En massa energi går åt till att försöka ta reda på vad som är sant. Dessvärre – många lögner blir uttalade med den goda intentionen att skydda någon från att såras av att höra sanningen. Men faktum kvarstår att sanningen ska göra oss fria. Det betyder att våra små lögner, även när de sägs för att skona någons känslor, binder oss. Vi blir ofria.
Var modig och bli fri!
the_druid_and_her_companions_copy
 
 

Wondering…

Wondering how else you could view life when you’re experiencing emotional pain, is a sign of spiritual maturity.

Wondering how else you could view life when things are already going really well, however, is the sign of a spiritual rock star.

And wondering how many licks it will take to get to the center of a Tootsie Pop, is the sign of eternal youth.

Innerlighet

Innerlighet…

Kärlek och Vänskap –

Hjärta  I nära relationer prövas vår vilja att vara till för den andre, ärligt dela med oss av oss själva samt vår förmåga att förstå och förlåta vår partner och oss själva. Samarbete och uppoffringar är nödvändiga.

Kärlek och vänskap är inte främst en känsla utan resultatet av en anstränging att hålla ett löfte att respekter och möta den andres känslomässiga behov och avstå från det som sårar eller förargar.

Trofasthet kräver en inre moralisk kamp.

Att inget lova för att slippa ifrån ansvaret är ett bedrägeri både mot dig själv och den andre.

 

 

(http://www.samtal.nu/psykologi/relationsproblem.htm#Förälskelsens%20fallgropar)