”Charlotte Painter”

"I nästan exakt samma grad som medvetenheten ökar, minskar behovet av personlig sekretess".
Vi klamrar oss fast vid våra hemligheter när vi är osäkra på oss själva och de roller det krävs att vi ska spela. Det är hemligheter som rör våra innersta tankar, våra drömmar och förhoppningar, de brister vi tror att vi har.
Eftersom vi strävar efter att vara fullkomliga och förutsätter att det är möjligt, eftersom vi inte nöjer oss med mindre i allt vad vi företar oss, förföljs vi av rädslan att inte hålla måttet.
Det år så galet att resonera så…
I och med att vi förstår det och lär oss acceptera att vi är vanliga, ofullkomliga människor, behöver vi inte heller dölja våra brister och misslyckanden. Vi blir fria i tanke och tal och har därmed som en extra bonus lättare att acceptera andras fel och brister oxå.

Glöm inte…

Kom ihåg att du är unik.

Kom ihåg att livet är ett mirakel.

Kom ihåg att tankens kraft är stor.

Kom ihåg att det finns bara nu – så gör det bästa du kan av nuet.

Kom ihåg att tillåta dig att känna.

Kom ihåg att din sanning finns inom dig.

Kom ihåg att det är bara med hjärtat som du kan fatta rätt beslut.

Kom ihåg att allt är möjligt bara du tror och vill det tillräckligt mycket.

Kom ihåg att du är ljus och vacker!

September2008 (5)

Tid

Livetsträd
Jag kan skapa tid för allt jag vill, förutsatt att jag behöver det och önskar det tillräckligt mycket.