Vi är både lärare och elever.

Det känns som om vi hade valt varandra ur mängden till resesällskap, eftersom ingen av oss är allt för den andra. Joanna Field.

Våra medresenärer är omsorgsfullt utvalda av vårt inre jag, den andliga vägledare som så väl förstår vad som fattas oss i tillvaron.

Frihet – personligt ansvar

I en kultur där beröm/kritik har blivit den viktigaste måttstocken på arbetsinsats och framgång, och ofta en ersättning för kärlek, där har den personliga friheten gått förlorad. Viola Spolin

Var och en av oss har en unik roll i livets drama…
Personlig frihet innebär att man tar ansvar för sitt eget beteende, det innebär att man är med i spelet, inte passivt tittar på. Det innebär också att man är med om livets äventyr och ger sig hän helt och fullt i varje ögonblick.

Tacksam

Tacksamhet är ett kraftfullt sätt att förändra din energi och dra till dig mer av det du vill ha i ditt liv. Var tacksam för det du redan har så kommer du att dra till dig mer av det du önskar dig. The Secret.
 
Jag kan ofta känna en oerhört stor tacksamhet för de människor som finns i mitt liv och för att jag lever det liv jag alltid längta efter och önskat.  Tacksamheten yttrar sig som en otrolig värme som sprider sig i hela kroppen, det känns som blixtrar av glädje dansar omkring i hela kroppen. CLS

Låt livet… Citerar Martin, min space vän, här nedan

  Quote

Dagen log mot mig när impulsen att leva tog vid.
Hur kan man låta livet försvinna utan att våga?
Att ögonblicken som man blundar för aldrig kommer åter
är en tanke som styr min dag.
Mina ögon har öppnats och jag lovar mig själv att vara i stunden.
Vägra tro att det inte ska gå.
Våga finnas och vara mitt i all värme som ges till skänks bara för mig.
Ta emot och ge för det som komma skall.
Låta livet ge mig lyckan som jag alltid velat ha.
Detta är min dag!

http://mrk10.spaces.live.com/

Angel of Support

True support has two distinct aspects intertwined; love through the expression of gentleness and truth in the expression of firmness.  When we love without truth, we relate to others from the surface of ourselves, often in order not to make ‘waves’.  On the other hand, when we only relate from truth it tends to create a feeling of distance tainted with judgment and limitation.

Weaving gentleness and firmness together brings about balance in our lives with others.  Sometimes support calls for loving someone in a way that gives them what they feel they need…sympathy, help, affection, or affirmation.  Sometimes support needs to be for who they are inside as a soul and takes the form of confronting unconscious behavior, setting limits, saying no, or requiring accountability for words or actions.