Förlust och smärta…

"Förlust och mörker i själens natt". När jag känner/upplever detta hjälper följande, egen, bön mig:
Kära Universum/Gud/Änglar…
Hjälp mig och led mina tankar, känslor, tal och skrift i positiva, hoppfulla banor. Hjälp mig bli villig att lämna över till dig det som jag själv inte rår över. Hjälp mig vara fri, ärlig, trygg och levnadsglad.
TACK!

Nära relationer

I nära relationer prövas vår vilja att vara till för den andre, ärligt dela med oss av oss själva samt vår förmåga att förstå och förlåta vår partner och oss själva.  
Kärlek och vänskap är inte främst en känsla utan resultatet av en ansträngning att hålla ett löfte, att respektera och möta den andres känslomässiga behov och att avstå från den som sårar eller förargar.
Att inget lova för att slippa ifrån ansvaret är ett bedrägeri både mot dig själv och den andre.
Samarbete och uppoffring är nödvändiga. 

Din vän är svaret på dina behov…

"Låt din vän få det bästa du har…Om han måste känna din själs lågvatten, låt honom då också känna dig, då floden kommer. Ty vad är det för vän, som du uppsöker blott för att fördriva några timmar? Sök honom alltid de stunder, då du verkligen lever, ty han ska fylla dina behov men inte din tomhet. Låt det vara skratt och delade glädje i vänskapens ljuvhet. Ty i daggen av de små tingen finner hjärtat sin morgon och vederkvickas".