Din önskan…

"Håll alltid fast vid din högsta tanke, din högsta önskan. Formulera denna tanke i ord och gå till handling".

ESS Sunshine – Jag jobbar på att min tanke, mina ord och min handling står i harmoni med varandra och skapar helheten i mig.


Merle Shain

"Det finns bara två sätt att leva på: att låta sig tryckas ner eller att kämpa tappert. Man måste bestämma sig för om man vill agera eller reagera, dela ut korten själv eller spela med lagda brickor. Om man själv inte tar ledningen i spelet, tar livet ledningen".

 
Ess Sunshine – Ju fler beslut vi fattar, desto starkare blir vår livskänsla. Ju starkare livskänsla vi får, desto klokare beslut fattar vi.

Ursäkter och lögner…

Lögnerna lurar inte bara andra, de döljer vårt rätta jag för oss, och gör att skälen till vårt handlande tycks oss ovärdiga, när vi inte kan ge uttryck åt dem i ord. Det är bättre att vara uppriktig, även om det smärtar. Med hjälp av sanningen kan vi öppna oss för varandra. Om någon vill veta vad vi verkligen tycker, då kan vi helt enkelt öppna vårt hjärta och berätta som det är.
För vilket är värst – smärtan av att känna att en annan är oärlig, eller smärtan av att höra sanningen. Personligen tror jag det första – för det blir som något som tär…

 

Sören Ventegodt ”Livskvalitetet – att erövra livets mening”.

Varför har somliga människor så påfallande mycket mer livsenergi än andra? Jo därför att: livsenergin springer kort sagt, ur upplevelsen av att livet har en mening. Den som inser meningen med sitt liv kämpar oförtröttligt för att förverkliga de drömmar och den längtan som hjärtat och själen rymmer.
 
Det finns många människor som inte eftersträvar livskvalitet i betydelsen livsmening utan bara vill ha det bra, leva ett tryggt, förutsägbart liv. Sådana människor lever i allmänhet ett liv som är mer avslappnat, eller kanske rent ut sagt mer avslaget. Hellre än att ha kontroll över tillvaron tar de saker och ting som de kommer.