Pindaros

"Lär Dig vem du är – var den Du är" – Pindaros
När vi övervinner rädslan för att öppna oss för andra, får vi också förmågan att se hurdana vi är. När vi upptäcker att andra accepterar oss som vi är, kan vi acceptera och älska oss själv också. Att känna sig själv är att inse att man är värdefull. (Din är Dagen – en av mina kloka meditationsböcker).