Sören Ventegodt – ”Livskvalitetet – att erövra livets mening”.

"Varför har somliga människor så påfallande mycket mer livsenergi än andra? Jo därför att: livsenergin springer kort sagt, ur upplevelsen av att livet har en mening. Den som inser meningen med sitt liv kämpar oförtröttligt för att förverkliga de drömmar och den längtan som hjärtat och själen rymmer.
 

Det finns många människor som inte eftersträvar livskvalitet i betydelsen livsmening utan bara vill ha det bra, leva ett tryggt, förutsägbart liv. Sådana människor lever i allmänhet ett liv som är mer avslappnat, eller kanske rent ut sagt mer avslaget. Hellre än att ha kontroll över tillvaron tar de saker och ting som de kommer".
 
 

Min morgonbön

Kära Gud, Universum, Änglar, Vägledare och Mästare
Jag vill be om styrka så att jag vågar möta den person som är mitt sanna jag. Så att jag är fri, glad, lycklig och trygg i hjärta, själ, kropp och tanke. Hjälp mig acceptera verkligheten, hjälp mig skapa en kärleksfull sådan. Befria mig från de brister och rädslor som, då och då, orsakar mig och andra nära mig smärta. Vill be om att få se din vilja och vägledning genom tecken m m. Visa mig vägen till tålamod, tolerans, tillit och kärlek. TACKRött hjärta