Dalai Lama

Kärlek besegrar allt – ”Att odla en nära och varmhjärtad känsla för andra försätter automatiskt själen i lugn och ro och öppnar våra inre dörrar. Det hjälper oss att ta bort den rädsla och fruktan vi än kan ha, och ger oss den styrka att hantera alla hinder vi möter. Det är den huvudsakliga källan till framgång och lycka i livet”

Änglakrigare – är du en?

"Konfrontation är något mer än bara motsatta sidor som stångas mot varandra. Konfrontation manar oss att acceptera ansvaret att vara sann"
Änglakrigaren är sinnesbilden för integritet. Hans eller hennes uppdrag är att visa och upprätthålla sanningen, inte som ett dygdemönster utan som ett sätt att leva. Det är ofta obekvämt att konfronteras med sanningen, för att inte tala om att upprätthålla den, vilket är orsaken till att änglakrigare är sällsynta varelser. Anledningen till att de flesta av oss ännu inte blivit änglakrigare är att vi fruktar avvisande eller konfrontationer eller helt enkelt bara förlust. Ibland kan de stå en människa dyrt att upprätthålla sanningen, när det gäller relationer, arbete och till och med friheten. Det verkar vara så mycket enklare att inte bråka, att undertrycka integriteten för att bibehålla status quo. Men när vi inte är sanna mot oss själva förlorar vi i själva verket vår frihet, och sätter oss själva i rädslans fängelse. Vem som helst av oss kan bli en änglakrigare, om vi är beredda att släppa vår rädsla för vad som kan hända om vi står upp för våra principer och våra verkliga känslor. Änglakrigare är aldrig perfekta; bara ärliga. De vet att verklig styrka kommer av kärlek och verklig makt från vilja att acceptera sitt sanna jag och visa det för världen utan ängslan.