Relationer

En person som skapar relationer till andra bara för att tillfredsställa sina egna behov, upptäcker att alla förhållanden i grunden är lika, att människor alltid går att ersätta. För att uppleva förhållanden med mening och djup måste man träda in och utveckla varje förhållanden med medvetenhet och omtanke om den andra personen. Änglarna

Ödmjukhet – svårt men värt att sträva efter

"Att vandra i ödmjukhet och utan prestige förutsätter att man tar av sig masken och visar varandra sitt rätta jag. Att dela varandras drömmar och förhoppningar, erfarenheter och besvikelser, att känna andras närhet och stöd berikar livet. Man måste våga tro att man blir accepterad som man är" Rainer Haak

Ett tänk

"Det är lättare om man tänker på att alla erfarenheter hjälper en att bli en bättre människa. Ingenting undgår vårt inre jag, som lägger ut kursen åt oss. Allt ingår i färden. Varje ögonblick slutar väl, och inget blir bortglömt"
Var Morgon Ny

VÅGA

"Among the inventions, the "UNDO" button is right up there with the very geatest of all time, but it’ll never compare to the "DO BUTTON" from which worlds are born" Universum

Yeates

"I would spread the cloths under your feet:

But I, being poor, have only my dreams;

I have spread my dreams under your feet,

Tread softly because you tread on my dreams"

W.B. Yeats

Taylor & Crain

Regnbåge"Samröre med Änglar skapar kraftiga förändringar i människors liv därför att Änglarna vibrerar på en så hög nivå att varje kontakt med dem ökar vår egen vibration, förändrar vårt medvetande och riktar det mot den andliga transformationens gyllene ljus"Regnbåge