AVATAR – Beautiful…

The inhabitants of the beautiful planet Pandora greet each other by saying: I see you – Na´Vi language – Satya vacha.

They’re not talking about a visual image, but of looking into the other’s heart and soul.

It also means that you acknowledge the other as one like yourself. It means that the ‘I’ and the ‘You’ are the same – parts of a bigger whole.

I prefer to call it Anima Mundi.

 

Ravi Shankar – Ålder

"Rädsla för att bli gammal har att göra med att man inte förväntar sig att få lika mycket uppmärksamhet. Att inte bli bekräftad.
Inre trygghet och sinnesro motverkar detta. Själen vilar i nuet mer.
Intuitionen växer med ålder, själen blir visare, vi blir lugnare och vackrare".

Var uppriktig

 
Var uppriktig, för det finns några som tror på dig.
 

Var stark, för det finns ännu så mycket att nå.

Var modig, för det finns så mycket att våga.

Var en vän, för vänskap kommer alltid tillbaka.

Var generös och glöm det som du gav.

Var ödmjuk, för vi har alla våra svagheter.

Våga titta upp och skratta.

Våga älska och inspirera andra.