Favoritord, de blir fler och fler

Glädje, Innerlighet,  Hängivelse, Entusiasm, Lidelse, Passion, Överallt, Ingenstans, Åtrå, Kyssar, Älska, Doft, Värme, Ängel, Diamant, Månsten, Gud, Vägledare, Stjärna, Hav, Skog, Mystik, Omtanke, Kontemplation, Kärlek, Mod, Blick, Sol, Förtjusning, Njuta, Sommar, Vatten, Äventyr, Universum, Befrielse, Trygghet, Förväntan…


Bra påminnelse, glömmer ibland

"Livet är för kort för att slarvas bort. Älska de människor som behandlar dig väl. Välj bort de som inte gör det. Tro på att det finns en orsak till allt som sker. Om du får en chans till, så grip tag i den med båda händerna. Om det ändrar ditt liv, så låt det ske!

Ambres

Den nya tidsåldern

Det glimmar stjärnor nu i hennes hår
Och månen lyser på den stig hon går,
Och natten sveper henne in i ro.
I hennes hjärta finns ett fågelbo
Där solens guldägg ligger för att ruvas;
En sällsam fågel sover däruti,
Och denna fågel kan ej underkuvas.
Snart spricker ägget – och den flyger fri.

När dagen kommer med sitt första ljus
Står hon i porten med sitt vattenkrus
Det vatten som hon bär från Livets brunn
Skall gå som ordet från mun till mun,
Snart spricker ägget och snart rämnar barken
Och allt det innestängda stiger fram;
De gamla tecknen på papyrusarken
Blir åter synliga bland stoft och damm.

Snart vaknar staden – och mitt i dess larm
går hon med kruset på sin bruna arm
En del är upptagna och tittar ned,
Men andra ser henne och följer med.
Så blir den staden inifrån belägrad.
Dess murar faller såsom Jerikos
Och varje sten som ligger där besegrad
Blir överväxt av kaprifol och ros.