”Kärlek är så funtad att om man ger bort den, har man mera kvar” M Reynolds

En förutsättning för att man ska kunna ge bort är att någon tar emot. Många av oss har fått lära sig att det inte är fint att ta emot, och därför förringar vi det beröm vi får av andra. Om ingen vill ta emot, kan man inte heller ge bort något.Vi måste lära oss att ta emot på rätt sätt. Tillvaron blir inte fullständig utan människor som tar emot. När någon ger oss kärlek, beröm eller gåvor, ska vi visa vår uppskattning genom att säga tack, och vi ska inte fundera över om vi gjort oss förtjänta av det.

Släppa in…

”Ingen mästare, ingen galning, ingen Gud kan passera vår inre port om vi väljer att inte släppa in dem” Deng Ming-Dao

Refklektion: Jag ska vara mycket varsam med vad och vem som släpps innanför min inre port.