”Priset för oärlighet är undergång” Rita Mae Brown

”Det är nödvändigt att vara ärlig, om man ska ha ett gott förhållande till andra människor. Om vi ljuger för oss själva, kan vi inte säga sanningen till andra. Men om vi är ärliga, och anförtror våra medmänniskor vad vi känner innerst inne, då kommer de att tycka om oss sådana som vi är”