Älska dansen – Augustinus

”Jag älskar dansen
för den befriar människan
knyter den sorgsna till gemenskap

Jag älskar dansen som främjar sundhet
klarhet i tanken
och en rörlig själ
Dans är förvandlingen av rum och tid
för människorna som ständigt är i fara
att förfalla ensidigt till tanke
vilja eller känsla

Jag älskar dansen
O, människa lär dig dansa
för annars vet änglarna i himlen
inte vad de ska göra med dig”

Färg eller svartvitt?

”Man äger inte visdom om man inte har levat” Dorothy McCall

Om man har en försiktig inställning till livet får man bara skörda en liten del av livets gåvor. Det är som att se på en film i svartvitt, fast den egentligen är inspelad i färg.

Eileen Caddy

Närhelst du hyser kärlek, älska helhjärtat och var aldrig rädd för att visa din kärlek. Låt din kärlek vara som en öppen bok, vilken alla själar kan läsa.

Den gudomliga kärleken är det mest underbara i världen, så låt den få flöda fritt inom dig. Kärleken är inte blind. Den ser det allra bästa hos den älskade och sålunda frambringar den det allra bästa.

Tillåt dig aldrig att välja och vraka, vem du skall ge din kärlek till. Håll bara ditt hjärta öppet och låt kärleken flöda lika mycket till alla själar. Att göra så är att hysa kärlek med Min gudomliga kärlek. Den är lik solen som strålar lika mycket på alla.

Kärleken borde aldrig få skruvas på och av som en kran. Kärleken är aldrig uteslutande, aldrig ägande.

Ju mer du är villig att dela den, desto större blir den.

Ambres (Sture Larsson)

”Själva ordet andlighet borde egentligen ersättas med ordet medmänsklighet. Att vara medmänniska, att i de miljöer där man vistas och arbetar använder sin inlevelseförmåga, sin medkänsla och sin kärlek, det är att i allra högsta grad leva ett andligt liv!”