Trust

”Trust comes naturally and until someone tells us not to trust them through their Words, Actions or what they Hide. Until then we don´t change our minds until we are given a reason” Nadia Khalil Bradley

Mitt ”lilla jag”

Änglarna påminner mig att när jag ansätts av negativa tankar och mindre hedervärda impulser så är det vårt lilla jag som är i farten. Änglarna förslår att vi tar vårt lilla jag vid handen och överför det till vårt högre medvetande, lyssnar till det, ger det tröst, visdom och medkänsla. Var och en av oss är ändå ingenting mer än en själ som väntar på att bli sedd och älskad.

Affirmation: Jag vet att inom mig stora jag finns lösningen på alla problem som mitt lilla jag har skapat.

 

Studier

”De flesta av oss har blivit lärda att studera genom att mentalt gå igenom en sak. Men få av oss har fått lära sig att studera med hjärtat, själen, kroppen och anden”. Taylor & Crain.

Änglarna vill att vi studerar med hjärtat och själen lika mycket som med medvetandet, så att vi uppnår det sanna lärande, vilket är medkänsla, kärlek och omtanke om oss själva och andra.

 

”If , every morning, for the next 30 days, you begin your day by saying:

I intend to see, I expect to see, no matter who I am with, no matter where I am, no matter what I am doing, I intend to see that which I want to see, you will change the momentum of your life experience”.

Esther and Jerry Hicks

Paramahansa Yogandanda

”När två människor känner en villkorslös attraktion till varandra och är beredda att offra sig för varandra älskar de verkligen varandra”

Jag ger kärlek från djupet av mitt hjärta och från höjden av mitt medvetande och jag förtjänar att bli älskad på samma sätt.