Compassion

20120429-061801.jpg

A compassionate attitude helps you communicate more easily with your fellow human beings. As a result, you make more genuine friends and the atmosphere around you is more positive, which gives you greater inner strength. This inner strength helps you spontaneously concern yourself with others, instead of thinking only about yourself. -Dalai Lama

Forgive

20120429-060559.jpg

With forgiveness, your victim identity dissolves, and your true power emerges – the power of presence. Instead of blaming the darkness you bring in the light. ~

Eckhart Tolle

Jag är Mystiker är du? Utdrag ur AMORC – Rosenkorsorden

Finns det realiteter vi inte kan mäta, men ändå erfara?

Det är detta mystik handlar om – den inre personliga upplevelsen och erfarenheten av vår egen andliga eller icke-materiella natur – helt oberoende av någon gudstro eller religiös tillhörighet.

Många upplever sidor av tillvaron som döljer sig bakom det uppenbara. Det finns en bakomliggande, större värld med sina egna naturlagar som vi ännu inte klarat att avtäcka.

För varje person som söker beröring med de djupare lagren av sin egen varelse är det möjligt att erfara denna dolda tillvaro. Mystika upplevelser är av en sådan natur att det är svårt att berätta om eller förmedla dem i ord. De beskrivs ofta som gränsöverskridande erfarenheter som leder till en positiv transformation av självet.

Människans största mysterium är hon själv. Därför har vi som devis  – ”Känn dig själv – och du känner universum och gudarna”  (AMORC – Rosenkorsorden)

(Från Nationalencyklopedin: Mystik = samlingsterm för erfarenheter av ett personligt möte med en yttersta verklighet, som tolkas som gudomlig)

 

 

It may be true…

”A person´s ability to understand spiritual subject matters in this life depends on the extent to which he has developed himself spiritually in past lives. This is called Sukriti in Sanskrit. It means previous charitable or saintly actions”

Drew Lawrence

Paulo Coelho – so true!

”When we least expect it, life sets us a challenge to test our courage and willingness to change; at such a moment, there is no point in pretending that nothing has happened or in saying that we are not ready. The challenge will not wait. Life does not look back. A week is more than enough time for us to decide whether or not to accept our destiny.”