Sultans Tankar

Jag har alltid velat vara en bland alla andra, att tillhöra, en själ bland alla i en gruppsjäl – det är jag idag. Å andra sidan har jag alltid velat vara annorlunda. Velat vara jag. Det förblir jag… En egen själ, alltid. Kombinationen gör mig innerligt tacksam.

20130915-101608.jpg