Förväntningar

ögat
Besvikelse handlar ofta om att vi förväntat oss något. Öva på att ha en förhoppning istället. Tänk sen, om den inte infrias : det var inte mening just nu, något bättre kommer istället.
Sultans Tankar

Livets mening – Sören Ventegodt

minatårar

”Mycket ofta är ett liv som på alla sätt lever upp till samhällets normer utåt ändå inte något gott liv innerst inne. På djupet kan livet kännas tomt och meningslöst. Som om man har uppnått allt fint i livet på bekostnad av sig själv. Som om anpassningen till omvärlden utanför hade skett på bekostnaden av anpassningen till det inre livet. Och just så är det ofta. För att uppnå anpassningen utåt måste man pantsätta sin egen själ, sälja sitt eget hjärta.”