Övergiven – Sultans Tankar

 

När jag behövde dig som mest

Då var du aldrig där

När jag behövde tröst

Då fanns du inte där

När min förtvivlan yttrade sig

Då fanns du inte där

När jag blev sjuk

Då fanns du inte där

När jag trodde jag skulle dö

Då fanns du inte där

Till slut då gick jag, äntligen, min väg!

20121019-065236.jpg

 

 

En favorit – Khalil Gibran

Om vänskapen

Din vän är svaret på dina behov.
Han är din åker, som du sår med kärlek och skördar med tacksägelse.
Han är din föda och din härd.
Ty du kommer till honom med din hunger och du söker honom för att få ro.
Då din vän säger sin mening, fruktar du inte ett ”nej” hos dig själv, ej heller håller du tillbaka ett ”ja”.
Och då han tiger, slutar ditt hjärta ej upp att lyssna till hans hjärta; ty utan ord föds och delas alla tankar, alla önskningar, alla förhoppningar vänner emellan, med en glädje, som ej kräver bifall.
Då du skiljs från din vän, sörjer du inte; ty det, som du älskar mest hos honom, blir kanske klarare i hans frånvaro, liksom berget från slätten ter sig klarare för den som ska bestiga det.
Och låt det inte finnas något annat syfte med din vänskap än fördjupandet av din själ.
Ty kärlek, som söker något annat än att avtäcka sitt eget mysterium, är inte kärlek utan ett utkastat nät: gagnlös blir då fångsten.
Och låt din vän få det bästa du har.
Om han måste känna din själs lågvatten, låt honom då också känna dig, då floden kommer.
Ty vad är det för en vän, som du uppsöker blott för att fördriva några timmar?
Sök honom alltid de stunder, då du verkligen lever.
Ty han ska fylla dina behov men inte din tomhet. Låt det vara skratt och delad glädje i vänskapens ljuvhet. Ty i daggen av de små tingen finner hjärtat sin morgon och vederkvickas

Sultans Tankar

Mina familj och alla som står mig nära här i livet, liknar jag med en skog som vilar i solsken en sommardag. Där finns många olika slags träd, blommor, bär, svampar, mossa, dofter, stigar och en liten magisk insjö.
Har du en egen bild?

IMG_6792.PNG