Livskvalité är för mig… Sultans Tankar

Glädje över livet, att jag har djupa och fina relationer med andra, att jag själv fått välja hur jag vill att mitt liv ska levas, att jag får ge och ta emot kärlek, att jag får skratta, känna glädje och förväntan, vara människa och älskad trots min fel och brister. Att jag är nyfiken och vill pröva på nytt, att jag är frisk och kry och orkar göra allt som jag drömmer om och att jag i det lilla får bidra till en bättre värld. Sultans Tankar

IMG_4461.JPG