Sultans Tankar – passiv aggression

Att vara passivt aggressiv är en fälla som tar din energi och din ork. 

I slutända, i ditt undermedvetna, minskar du din självrespekt och kärleken till dig själv.  

För mig är det viktigt att bli påmind om och vara medveten om hur passiv aggression kan ta sin form. 

Det kan tex handla om:

Att låta andra fatta mina beslut och sen inombords anklaga dem.

Att inte samarbeta, att lägga hinder i någons väg, för att man vill ge igen. 

Att planera småattacker mot en annan om så bara i fantasin…

Själens Krigare

”Älskar du ditt liv, använder du varje timme på jobbet och på fritiden med omtanke?

En del av oss satsar allt på vårt jobb och bryr sig inte om det övriga i livet.

Andra uthärdar sina jobb och kompenserar genom att satsa sin energi på sin fritid i stället.

Oavsett vad man väljer, så sitter man där med ett halvt liv.”

IMG_9158

 

Sultans Tankar – morgonen

Min enskilda, stilla, stund på morgonen, där jag reflekterar, mediterar, läser en och annan filosofisk eller andlig text, är en välsignelse. Ofta infinner sig en tacksamhet för det liv jag lever och för alla de människor som jag delar det med. Jag tror inte att jag skulle kunna framkalla denna känsla lika ofta om jag bara vaknade, gjorde mig iordning och mötte dagen direkt. 

  

Sultans Tankar – berätta

Idag ska jag ta mig tid och berätta för människor i mitt liv hur mycket de betyder för mig. Mitt mål ska vara att känna en inre glädje över att kunna säga det utan att förvänta mig något tillbaka. Jag kan berätta det på olika sätt, ett ord, många ord, muntligt, via sms, mail eller sociala medier.P.S. Glöm inte dig själv.

  

Sultans Tankar – Saker och Ting

Kan du lita på saker och ting som inte går att bevisa? Saker och ting inom dig som känns rätt och vackert ända in i själen? Saker och ting som du inte vill försvara eller förklara för andra som inte känner som du. Saker och ting som gör dig trygg och inger hopp, särskilt när ”kalla vindar blåser” in i ditt liv.