Sultans Tankar – bli fri

Bli fri!
Ångrar du dig? Klandrar dig själv? Tänker du ”jag borde ha vetat bättre, agerat annorlunda, tänkt mig för”. Kom ihåg att du gjorde så gott du kunde då. Lär och släpp det.

Har andra människor svikit dig? Gjort dig ledsen och arg? Tänk likadant. De gjorde så gott de kunde då. Lär och släpp dem om så behövs. 

  

Sultans Tankar- Val

Vi väljer.

När något inom oss skapar känslomässig smärta så växer och utvecklas vi samtidigt på ett omedvetet plan. På något märkligt sätt ger det oss så småningom ett mer ödmjukt sätt att se på livet och de människor som vi har omkring oss.

Alternativet är att vi väljer bitterheten, tröttheten, offerrollen och enskildheten. En känsla som så småningom leder till att livet känns relativt meningslöst och tomt på innehåll. 

  

Sultans Tankar – Att ge…

Har du människor omkring dig som omedvetet kräver att själva livet och andra människor är skyldiga dem någonting. Människor som alltid förväntar sig att andra ska göra saker för dem utan att de själva någonsin behöver återgälda eller visa en äkta tacksamhet.Det är ditt ansvar att sätta gränser för vad du vill göra utan att det väcker agg och bitterhet inom dig. Det är alltid mer glädjefyllt att ge för att man vill. Det är du värd.