Sultans Tankar – harm

Att harma eller gå och bära på gammalt groll hindrar oss från att leva i nuet. Det hindrar oss även från att se hoppfullt på framtiden. Det kan liknas vid att gå omkring med dåliga skor som ger skoskav hela tiden. Köp nya skor! 
 👠👠👞👞👟👟👠👠

Sultans Tankar – Sorg

”Sorg är hjärtats vän och den får komma på besök när den vill”. Det är skillnad mellan att sluta leva och älska pga sorg och att acceptera sin sorg och låta den komma och gå som en del av ens liv. I början kommer sorgen ofta. Med tiden kommer den alltmer sällan. Sorg liksom glädje är en del av livet och den försvinner inte. 
  

Kinesisa året – framtiden för CLS

                                                                   

The Rabbit – Charlotte

Kind-hearted, friendly, empathetic, sincere, intelligent, stubborn, discreet

Single Rabbits will meet lots of new people and possibly even the love of their life. Those in relationships already may have marriage on the horizon, or may enjoy a deepening of their relationship.

Rabbits are going to have the best luck out of all the animals this year, with wealth and business opportunities in abundance. Creative Rabbits will be hitting their peak, lighting up a constellation of exciting events for the ones who believe in possibility.

The prosperity star helps to bring money improvements, so it is a good time to invest in business.

 

Sultans Tankar – CV Meritlista

CV, Utbildning och arbetslivserfarenhet i all ära men har du en andlig meritlista? Den kan mycket väl innehålla följande: 

Hur många vi älskat, inklusive oss själva. ❤️

Hur vi delade med oss av vår tid, våra tillgångar. Hur vi visade andra vår omtanke. Hur väl vi respekterade andra människor och därtill allt levande på vår jord. Hur väl vi tog hand om oss själva och om vi vågade förverkliga våra innersta drömmar. 

  

Sultans Tankar – Inte mitt problem

”Inte mitt problem” säger vissa av oss. Men om jag inte gör något åt problemet så blir jag en del av det.

Att skaffa kunskap är en bra start. Att agera, påverka, agitera, säga ifrån, skriva, ringa, debattera, bemöta eller kanske hitta likasinnade och få kraft.

De må handla om personliga problem, familjeproblem, arbetsplatsproblem eller världsliga problem. Alla kan vi göra något, litet eller stort. 🌹