Sultans Tankar – ”alltid glad”

Många säger, ”du är alltid glad”. Ja för det mest i alla fall. Men grunden för min glädje och tacksamhet över livet är inget som bara finns där. Skulle önska att det vore så, för tror att det är människans grundläggande väsen. För mig är det ett konstant jobb, som kräver att jag mediterar, har kärleksfulla, ärliga, omtänksamma relationer med andra, finns till för andra, att andra finns för mig, att jag gör min röst hörd i viktiga angelägenheter, säger nej till det jag inte vill, att jag har en andlig spänst, och har s k ”ingentingdagar” helt med mig själv.  Vet du vad du måste göra för att älska och njuta av ditt liv? 

 Pema Chödrön

“The only reason we don’t open our hearts and minds to other people is that they trigger confusion in us that we don’t feel brave enough or sane enough to deal with. To the degree that we look clearly and compassionately at ourselves, we feel confident and fearless about looking into someone else’s eyes. ” 

“The most fundamental aggression to ourselves, the most fundamental harm we can do to ourselves, is to remain ignorant by not having the courage and the respect to look at ourselves honestly and gently.” 

”When you open yourself to the continually changing, impermanent, dynamic nature of your own being and of reality, you increase your capacity to love and care about other people and your capacity to not be afraid. You’re able to keep your eyes open, your heart open, and your mind open. And you notice when you get caught up in prejudice, bias, and aggression. You develop an enthusiasm for no longer watering those negative seeds, from now until the day you die. And, you begin to think of your life as offering endless opportunities to start to do things differently.” 


 

Sultans Tankar – motgångar

Att besegra livets motgångar kräver en inre styrka och en stor portion framtidstro. Utöver det mycket mod, att våga gå emot alla rädslor och pessimistiska tankegångar. Väl ute på andra sidan, känner vi oss stärkta, vi har ”boostat” vår självkänsla samt fått en större förmåga att älska och lita på oss själva.