Sultans Tankar – Andlighet kan yttra sig på många sätt

Ditt hjärta strålar av ljus när du är grundad i ditt rätta jag. Andra människor känner främst detta via de energier som integreras med dem. Det är inte alltid de är medvetna om ljuset/energierna men de kan känna sig nöjda, glada och hoppfulla efter kontakt. De ger själva då tillbaka sitt eget ljus till dig. A ”win, win situation”. Gläns med värdighet, tacka för gåvan, glöm inte att du är en kanal för den universiella kärleken. 

Sultans Tankar – hur och vem är jag och vem vill jag vara?

För att uppnå goda relationer till andra människor, och till mig själv, måste jag lära känna mig själv först. Vem är jag? Hur reagerar jag i och på olika situationer? Varför reagerar jag? Vilka försvarsmekanismer har jag lagt mig till med för skydda mig själv? När använder jag dem och hur fungerar de? Hindrar de mig? Vad är jag rädd för? Vad längtar jag efter? Vilka är mina goda egenskaper? Vilka är mina fel och brister? Älskar jag mig själv? Hur yttrar sig mitt självförtroende? Hur stark är min självkänsla? Är jag den jag vill vara? Vem vill jag egentligen vara? I vilka situationer med andra tappar jag kontrollen? Vad vill jag innerst inne göra? Vad vill jag förändra? Vad vill jag behålla? Vad hindrar mig i mitt liv? Vad är viktigast i mitt liv? Lever jag det liv jag innerst inne vill osv…