Förlorad kärlek

För störst av allt är kärleken! Saknaden, längtan, sorgen över en förlorad kärlek. ”Ohh var inte så känslig, det går över, tiden läker alla sår”. Javisst är jag känslig, javisst går det över men kärleken och känsligheten försvinner inte för det! Vörda dig själv och din kärlek, vad kan vara viktigare än kärleken? Både den som varit och den som du har i ditt liv nu? Sultans Tankar ❤️

Sultans Tankar – tro på dig själv

Människor som ofta säger, ”det går aldrig, du kommer att misslyckas, det är ingen bra idé, det kommer aldrig att fungera, det där har någon annan redan gjort”. Det är människor som stjäl dina drömmar, din längtan och dina ambitioner. Ofta har de svårt att skilja på ditt och sitt eget liv. Lev inte i deras rädslor eller avundsjuka. Gå din egen väg. Tro på dig själv.