Sultans tankar

Jag älskar människor som har stora hjärtan, människor som är ”varma” och generösa. Människor som tar livet på allvar och som på något märkligt sätt alltid kan vända vardagens negativa upplevelser till något positivt. Människor som är beredda att offra mycket för de vet att livet är en gåva som ska levas fullt ut, här och nu.