Sultans Thoughts – Happiness

Happiness can mean so many things, it can be a feeling, it can be a person, it can be a memory, it can be following a dream, it can be a thing and it can be a way of living, a way a of looking at the world. Be happy and happiness will follow you.

Here happy before playing padel-tennis 😎

Sultans Tankar

Kanske känner du igen dig?!

Jag är en vad som kallas en extrovert och introvert personlighet.

Det kan ibland yttra sig på följande sätt.

Hemma ensam, ser fram emot att träffa vänner, gå på fest eller något liknande. Gör mig iordning och ska precis gå ut, tittar mig omkring och känner plötsligt att jag redan längtar hem till min enskildhet. Platsen där jag laddar min energi. Väl sen hos vännerna eller festen så är hemlängtan som bortblåst. Jag njuter av vännerna, festen, samtalen osv…

Älskar människor, att umgås, hitta på nytt, upptäcka, äventyr. Men älskar också min enskildhet. Ibland krockar de två och mitt liv fungerar bäst när jag har en balans mellan de två.

Hur är du?

Sultans Tankar

Har du människor omkring dig som ljuger, frizzerar verkligheten? Människor som du kanske tvingas umgås på arbetsplatser eller dylikt? Kom ihåg att förr eller senare kommer sanning fram. Trösta dig med det och fortsätta leva i din verklighet. Att gå och harma eller försöka avslöja någon annan som du inte gillar förtar bara din energi och din glädje.


Sultans Tankar – Sultans Thoughts

När den stora kärleken kommer in i ditt liv så var medveten om att det är en nåd en ynnest.

Nåd är inget som man kan kontrollera eller äga så att den varar för evigt även om det är vad hjärtat mest önskar.

Vare sig den består eller lämnar dig, känn dig välsignad av upplevelsen med den människan, den lyckan ni delat, och glöm inte att i ditt hjärta så finns alltid kärleken kvar.

Sultans Tankar

When great love comes into your life, be aware that its a grace, a blessing from above.

Grace is nothing that one can control or own so that it lasts forever, even if you wish that with all of your heart.

Whether it consists or leaves you, feel blessed by the experience with that person, the happiness you have shared, and do not forget that in your heart the love will remain.

Sultan Thoughts

Sultans Tanke/Thought 2019

Hjärtat och själen vet att när vi en gång verkligen har älskat någon djupt, så finns det alltid spår av kärleken kvar.

The heart and soul knows that once we have truly loved someone deep, the love always leaves a trace of love within both.

Sultans tankar 2019 ❤

Foto: chasul