Länge sedan nu…

Jag älskade dig till månen och tillbaka
Du och jag var själsliga lekkamrater. 
Jag kan inte räkna alla gånger du tog mig till min
stjärna i universum
Men du hade en dold agenda, en hemlighet.
Det var som om du var maskerad och som om
en del av dig var osynlig
Jag vet att du inte ville förstöra den underbara bild
jag hade av din person, då skulle du kanske bli
medveten om ditt svek och oärlighet som ”bodde” i dig. 
Ett svek och en oärlighet mot mig som älskade dig
till månen och tillbaka.