Sultans Tanke bok 3

Livet behöver också älskas! Vi är väldigt duktiga på att vänta oss saker och ting av livet, men hur mycket är vi beredda att älska det tillbaka? Brukar du stanna upp någon gång under dagen och tänka på hur mycket du älskar ditt liv?

🌹❤️🌹

Life also needs to be loved! We are very good at expecting things from life, but how much are we prepared to love it back? Do you stop at some point during the day and think about how much you love your life?