Eternal spirit – en evig själ

Var och en har rätten att tror på precis de som den önskar, men jag tror på reincarnation (re in carne – åter i kött – åter i en kropp). Jag har fått många bevis i detta liv. Därför är jag övertygad. 🙏🌹🙏

Everyone has the right to believe in exactly what they want, but I believe in reincarnation (re in carne – back into flesh). I have received many proofs in this life. Therefore I am convinced.