Sultans Tanke 2021

🌹💪🏽🌹
Det svenska ordet ”Ålderdom” är märkligt. Det ligger en tung och negativ klang över kombinationen, ålder och dom. Man kan nästa tro att vi döms till något. I Sverige är det nog också så, vi döms till någon slags osynlighet och av mindre värde för att vi inte är produktiva.

Men trots det kommer aldrig jag och många av mina likar, aldrig att infoga mig i en syn på att jag är mindre värd, tvärtom.

Hur tänker och känner du?

Sultans Tanke 2021 – Självägarskap

Äger du dig själv, dina tankar, dina handlingar, dina åsikter?

Eller är du bara en produkt av vad du borde vara för att tillhöra, vara som alla andra, inte sticka ut eller vara någon som ifrågasätter.

Det kan gälla dina känslor, medias bild av ”verkligheten” som du matas med, andras åsikter, politiska beslut m m.

Vad händer om du ser dig själv som unik, någon som du bör respektera, någon som du bör lära känna på djupet, någon som äger sig själv i alla lägen och särskilt i relation till andra.

ENGLISH VERSION

Self-ownership – a better word – sovereignity.

Do you own yourself, your thoughts, your actions, your opinions?

Or are you just a product of what you should be, to belong to, be like everyone else, not stand out or be seen as someone who questions things.

It can be your feelings, the media’s image of the ”reality” that you are fed with, other people’s opinions, political decisions, etc. What happens if you see yourself as unique, someone you should respect, someone you should get to know deeply, someone who owns himself in all situations and especially in relation to others.