Fredagstankar…

Vad är viktigast för att man ska bli lycklig? Naturligtvis behöver vi alla vara älskade. men vi behöver mer än så. Vi behöver också känna att vi är behövda. När vi behövs, får vi både kärlek och respekt, vi tjänar som förebilder, och vi blir belönade med andras tacksamhet. Våra behov är inte några tomma hål som vi kan fylla hur som helst. Nej, de utgör själva kopplingen mellan oss och våra nära och kära. Våra egna behov säger oss vad andra behöver, och hur vi ska kunna berika deras liv och därigenom också berika vårt eget.

 

Frihet…

 
Frihet betyder för mig, frihet från och frihet att.
 
Frihet från någon eller något…
Tack för att jag förstår att jag måste jobba för att få frihet från något eller någon. Det är bara jag själv som kan och ansvarar för det. Jag har t o m frihet att välja icke frihet från.
 
Frihet att följa mitt hjärta, min kärlek till livet, att känna tillit och tro. Frihet att tycka och uttrycka det som jag tror på.
Frihet att vara med dem som står mig nära.
 
 
Charlotte